Privacyverklaring

Ik plaats geen cookies en de verzamelde (zakelijke) persoonsgegevens zullen nooit worden doorverkocht of gebruikt voor spam.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wel/niet bewaard worden

Zakelijke gegevens die ik bewaar zijn gegevens die u aan mij heeft verstrekt via e-mail en/of telefonische correspondentie. Denk hierbij aan uw naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige zakelijke persoonsgegevens die u actief verstrekt. Alle zakelijke gegevens die verzameld worden bewaren we als zakelijke klantgegevens zonder bewaartermijn.

Er worden geen gegevens verzameld en geen cookies geplaatst tijdens uw websitebezoek. Ook zijn we niet geïnteresseerd in bijzondere persoonsgegevens of gegevens van minderjarigen. Deze worden dan ook niet verzameld.

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

Het afhandelen van een betaling middels facturen of u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast verwerken we uw persoonsgegevens in onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens aan derden

Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuurt u mij een e-mail naar contact@vanwinsen.nl en ik zal aan uw wens voldoen aangaande uw persoonsgegevens.

Ook wil ik u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

U persoonsgegevens zijn beveiligd

Bij van Winsen nemen wij de bescherming van uw gegevens serieus en nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@vanwinsen.nl